Doğalgaz

Fosil yakıtlar grubundan hidrokarbon esaslıdır, yer altında gözenekli kayaların boşluklarına sıkışmış olarak ya da petrol yataklarının üzerinde gaz halinde büyük hacimler şeklinde bulunur. Doğalgaz; %95 metan, az miktarda da etan, propan atom, bütan ve karbondioksitten oluşan renksiz, kokusuz ve havadan hafif bir gazdır. Doğalgaz kokusuz olduğundan kaçakların farkedilebilmesi için özel olarak kokulandırılır. Bu amaçla THT(tetra hidro teofen) ve / veya TBM(tersiyer bütil merkaptan)kullanılır. Karışımın içinde %95 ya da daha yüksek bulunan metan gazının özelliği kimyasal yapısı en basit ve karbon içeriği en düşük olan hidrokarbon gazı olmasıdır. Metan molekülü 1 karbon 4 hidrojen atomundan oluşur. Kimyasal yapısının basit olması nedeniyle yanma işlemi kolaydır ve tam yanma gerçekleşir. Dolaysıyla; duman, is, kurum ve kül oluşturmaz. Yanması en kolay ayarlanabilen ve yanma verimliliği en yüksek olan yakıttır. Bu özelliği kullanım kolaylığı ve ekonomi sağlar. Karbon içeriğinin düşük olması nedeniyle atmosferde sera etkisi oluşturan ve insan sağlığı bakımından zehirleyici olan karbondioksit gazı emisyonu, katı yakıtlara göre 1/3 ve sıvı yakıtlara göre ½ oranındadır.

Doğalgaz çevre dostudur. Çevreye zararsız, havayı kirletmeyen, doğaya zarar vermeyen çevreci bir enerji kaynağıdır. Yandığı zaman çevreye zararlı olan kül, yanmamış hidrokarbonlar, kükürt oksitleri gibi atık maddeler meydana getirmemektedir. Zararlı karbonmonoksit ve azotoksit emisyonları diğer yakıt türlerine göre daha düşüktür.

Yanma ürünü gazlar ortama yayılırsa diğer yakıtlarda olduğu gibi içerisinde CO2(korbondioksit), CO(karbonmonoksit) nedeniyle zehirleme yapabilir.

Doğalgazda yanma sonucu meydana gelen CO2(korbondioksit), SO2(kükürtdioksit), NOx(Azotoksit) gazları ve su buharı atık gaz ile birlikte baca yoluyla atmosfere iletilirler. Baca sistemi dizaynı ve baca hesaplamaları doğru yapılmamışsa baca gazı ve su buharının yoğuşması ile difüzyon meydana gelmektedir. Doğalgazın içerisinde bulunan hidrojenin; 1 m³'ünün yanması ile 1,5 kg su buharı açığa çıkmaktadır. Baca sistemi içerisindeki yoğuşmayı engellemek için, baca gazı sıcaklığının yoğuşma sıcaklığı altına düşmesi önlenmelidir. Baca ısı izolesi için, gerekli hesaplamalar yapılarak uygun izolasyon kalınlığı belirlenmelidir. Baca ısıl hesapları yapılarak, ısı iletim dirençleri beyan edilmelidir. Baca kesit hesaplamasında önem arz eden detayların, baca hesabında uzman kişiler tarafından belirlenerek, baca hesaplamalarının yapılması, sistem verimliliği açısından çok önemlidir. Unutulmamalıdır ki, ısı üretici imalatçısı tarafından beyan edilen ısıl verim, size ancak doğru hesaplanmış, tasarlanmış ve uygulanmış bir baca sistemi ile sağlanacaktır.