Politikamız

project

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Marmara Mekanik olarak sunmuş olduğumuz mekanik baca, havalandırma ve çelik konstrüksiyon sistemleri imalat ve montaj hizmetlerinde iş sağlığı ve güvenliği temel unsurlarımızdan biridir. Buna göre; yaptığımız işlerde uygulama ve operasyonlarla ilgili olarak yasal gereklilikleri eksiksiz yerine getirmekteyiz. İlgili yasaların güncelliğini sürekli takip etmekte olup sözleşmelerde belirlenen müşteri gereklerine uygun şekilde hareket ederek işleri sağlıklı ve de güvenli olarak gerçekleştirmekteyiz. Sağlık ve güvenlikle ilgili planlama yapılırken çalışanlarımızın yanında, müşterilerimizi, tedarikçilerimizi ve ziyaretçilerimizi de göz önünde bulundurmaktayız. Risk analizleri, düzeltici ve önleyici faaliyetler ve de teknolojik gelişmelerin sürekli takibi ile kendimizi geliştirip, sektörümüze örnek olmayı hedeflemekteyiz.

Kalite Politikası:

Marmara Mekanik, sürekli iyileştirme ve müşteri odaklı yapılanmayı kalite politikasının mutlak temeli olarak kabul eder. Müşteri memnuniyeti ilkesi kapsamında mekanik baca, havalandırma ve çelik konstrüksiyon sistemleri imalatı ve montajı, kalite politikasının amacı ve misyonu olarak benimsemiş, kurumsal yapıyla sürekli kendini yenileyen faaliyetlerini verimli ve etkin hale getirmeyi amaçlamaktadır.


Temel Bakış açımızı destekleyen ilkeler:

•Güvenilir ve dürüst olmak,

•Verimli ve üretici olmak,

•Güçlü finans politikası oluşturmak,

•Müşteri odaklı kalite sistemini sürekli iyileştirmek,

•Çalışanlarına kalitede bütünlüğü ve sürekliliği yaşam felsefesi olarak benimseterek en yüksek değeri vermek,

•Tedarikçileri ve personelimizi kalite sisteminin bütünü içinde değerlendirip hep birlikte sürekli gelişmeyi, iyileştirmeyi hedeflemek,

•Teknolojik gelişmelere paralel insan gücü ve donanım oluşturmak,

•Taahhüdümüz altında olan projeleri zamanında ve standartlara uygun tamamlamak.