Diğer Yakıtlar

Kömür, katı yakıt, Fuel-oil, motorin, LNG, LPG gibi yakıtların ısı üretici cihazlarda kullanılması halinde, yanma sonucu oluşan kükürt, su buharı ve asit bileşenlerinin yıkıcı özelliklerinden, bacayı korumak için baca malzemesi olarak mutlaka standardlara uygun paslanmaz çelik AISI 316L(1.4404) kullanılmalıdır. Yukarıda belirttiğimiz nedenlerden dolayı, burada adı geçen yakıtların ısı üreticilerde kullanılması durumunda, baca malzemesi ve bacalar üzerindeki olumsuz etkilerinden ötürü, mutlaka belirtilen uyarılar dikkate alınmalıdır. Özellikle ülkemizde bu yakıtların kullanıldığı sistemler, maalesef kâgir bacalar ve uygun olmayan çelik malzemeden yapılmaktadır(mevcut kagir bacalar halen bu tarz sistemlerde kullanılmaktadır). Belirtilen yakıtların atık gazları ise doğalgazdan farklı olarak, insanlar ve çevre üzerinde olumsuz etkilere sahiptir.

Doğalgaz, LPG, Katı yakıt, Fuel-Oil ve Motorin yakıtların kullanıldığı baca sistemlerinde gaz bileşenleri, su buharı, kükürt ve partikül(kurum ve is) oluşmasından ötürü baca ve duman kanallarında oluşabilecek örnek hasarlar;

  • Kâgir bacalarda aşınma, aşırı kurum birikimi ve baca çökmeleri,
  • Uygun olmayan malzeme ile baca yapılması halinde korozif etkiler ile delinme, aşınma ve baca kopmaları
  • Baca yangınları
  • Delinme, çatlak, çökme ve kopmalar neticesi gaz sızıntıları ile zehirlenme ve ölümlere yol açması.

Bu gibi ve benzer nedenler ile atık gazların çevreye ve insana zararını önlemek ve minimuma indirmek için; yılda en az iki defa yetkili kurum, kuruluş ve firmalarca baca kontrol edilmeli ve temizlenmelidir.